ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ HLAVNÍHO ZÁVODU

KATEGORIE SPORT 
jednotlivci
KATEGORIE HOBBY
štafetové dvojice
muži do 39 let včetně  
SM39
dvojice muž - muž   
HMM
muži nad 40 let           
SM40
dvojice žena - žena 
HZZ
ženy                            
SZ
dvojice žena - muž 
HZM
V kategorii jednotlivců se mohou přihlásit osoby starší 15 let, přičemž osoba mladší 18 let musí předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. V kategorii štafetových dojic se mohou přihlásit osoby starší 15 let,
přičemž alespoň jeden člen týmu musí
být starší 18 let a přebírá odpovědnost
za mladšího parťáka )(osoba mladší
18 let musí předložit souhlas rodiče
či zákonného zástupce).
Do KATEGORIE SPORT  spadají přihlášky sportovců registrovaných ve sportovních
klubech a svazech, ale i těch neregistrovaných v klubech, kteří chtějí běžet sami za sebe.
Do KATEGORIE HOBBY - štafetových dvojic se nepřipouští přihlášení sportovců
registrovaných ve sportovních klubech
a svazech (tito spadají do kategorie
sport - jednotlivci).

Do kategorií rozdělujeme dle roku narození, tedy rozhoduje kolika let dosáhnete v letošním roce bez ohledu na měsíce. (Toto neplatí pro osoby mladší 18 let, ty musí doložit souhlas rodičů vždy, pokud plnoletosti dosud nedosáhli!).

KATEGORIE NÁCTILETÍ

Rozdělení pro jednokolový závod bude po jednotlivých rocích narození. (Startovat budou všichni najednou, běží se kolečko na nejrychlejší čas.)  

K přihlášce nutno přiložit souhlas rodičů viz zde

Rodiče jsou plně zodpovědni za své dítě - účastníka jednokolového závodu náctiletých. Proto by měli být závodu přítomni.

 

Vytvořeno službou Webnode