PRAVIDLA ZÁVODU

O co jde na 1/2 Šichtě na Čupku: Vytrvalostním během či chůzí se zdolává vyznačená trasa v délce 5,5 km s převýšením 200 m po dobu "půlšichty", tj. 4 hodin. Vyhrává ten, kdo zvládne největší počet okruhů ve své kategorii ve zmiňovaném čase.

Informace o pravidlech závodu

1. PŘIHLÁŠENÍ
Přihlašování závodníků do kategorie "SPORT - jednotlivci" i kategorie "HOBBY - štafetová dvojice" probíhá na internetu na stránkách www.sichtanacupku.cz prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
Přihlásit se až na místě před závodem lze krajním případě také - v čase prezentace (přihlášky v den závodu jsou omezeny počtem 30 volných míst a k přihlášení je nutno se dostavit v co nejdřívějším čase probíhající prezentace-registrace, aby nebylo zdržováno čipování).

Z organizačních důvodů prosíme, abyste pokud možno využili přihlašování přes internet! Díky. 

1.1. SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY
Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace:
- závodníci v kategorii SPORT-jednotlivec = označí kategorii a vyplní jméno, příjmení, datum narození, telefon, kontaktní e-mail
- závodníci v kategorii HOBBY-štafetová dvojice = označí kategorii a vyplní jména, příjmení, data narození, telefony obou účastníků, kontaktní e-mail

Vyplněním přihlášky souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů vámi poskytnutých organizátorům závodu. Organizátoři závodu se zavazují, že údaje použijí pouze k organizaci a propagaci akce "1/2 šichta na Čupku" a osobní údaje nepředají třetím stranám.

1.2. ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ
Závodníci se dělí na kategorii "SPORT - jednotlivci" s podkategoriemi muži do 39 let včetně, muži nad 40 let včetně, ženy bez rozdílu věku a na kategorii "HOBBY - štafetová dvojice" s podkategoriemi  bez rozdělení věku: dvojice muž-muž, dvojice žena-žena a dvojice žena-muž. Střídání v týmu štafetové dvojice není podmíněno pravidelností výměny po každém okruhu, tj. střídání je na Vás, naší podmínkou je jeden z dvojice na trati, druhý odpočívá v dolním stanovišti (v zázemí závodníků či v hospůdce). Není problém, když jeden z dvojice uběhne více okruhů než-li druhý z dvojice. Každý z dvojice však musí absolvovat alespoň jedno kolečko na trati.

2. VĚK ZÁVODNÍKŮ
Účast závodníků mladších 18 let:
- u kategorie "HOBBY - štafetová dvojice" se mohou zúčastnit závodníci starší 15 let, přičemž jeden člen týmu musí být starší 18 let a bere plnou zodpovědnost za nezletilého člena týmu (osoba mladší 18 let musí předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce)

- u kategorie "SPORT- jednotlivci" se mohou zúčastnit závodníci starší 15 let, přičemž musí předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce.

3. STARTOVNÉ
Registrace přihlášky je platná, až bude částka startovného připsána na účet. U štafetových dvojic startovné posílá kapitán týmu za oba účastníky a uvede variabilní symbol z potvrzujícího e-mailu.

3.1 VÝŠE STARTOVNÉHO
Při přihlášení přes internet do 10 dnů od přihlášení, resp. připsání platby na náš účet nejpozději do týdne před dnem konání závodu činí 190 Kč /osobu.  

Jestliže v dané lhůtě nebude startovné připsáno na náš účet, bude se mít za to, že startovné zaplaceno není a je nutné ho uhradit při startu ve stejné výši jako přihlašovaní v den závodu, tj. 290 Kč /osobu. 

Při přihlášení na místě v době prezentace, tj. 8:00-9:00 h, činí 290 Kč /osobu

Při prezentaci bude provedena kontrola totožnosti závodníků vůči registraci na internetu jako opatření proti záměně.

3.2. ÚDAJE K PLATBĚ
- na číslo účtu: 243 99 69 49 / 0300
- variabilní symbol: přijde Vám v potvrzovacím e-mailu do 5 dnů
(nepřijde-li Vám potvrzovací e-mail, prosím kontaktujte nás na sichtanacupku@seznam.cz; ovšem e-mail je zasílán manuálně, tak ho nečekejte obratem - snažím se aktualizovat došlé přihlášky v co nejrychlejším čase, ne však non stop! :- ))

3.3.  Zaplacené startovné je nevratné, avšak závodník či štafet. dvojice,  jež se závodu nemůže zúčastnit, může prodat svou registraci jinému týmu – tomuto slouží odkaz diskuze či facebook. Změna přihlášených závodníků bude možná nejpozději do 7 dnů před dnem konání závodu prostřednictvím e-mailu: sichtanacupku@seznam.cz, zasláním všech potřebných informací  (kategorie, jméno a příjmení, rok narození, e-mail, číslo mobilu, variabilní symbol..., aby bylo možné bezchybně platbu spárovat).

4. CO MÁ ÚČASTNÍK V CENĚ STARTOVNÉHO
Zázemí po celou dobu trvání závodu, základní zdravotní zajištění (každý závodník absolvuje závod na vlastní nebezpečí), teplé jídlo, pitný a občerstvovací režim (zpravidla ovoce, voda, iontový nápoj, tatranky), možnost výhry hodnotné ceny. POZOR: u přihlášených až v den závodu bez garance kompletního občerstvovacího komfortu. 

5. STARTOVNÍ ČÍSLO A ČIP
Závodníkům při prezentaci zapůjčíme startovní číslo, označení závodníků jinými čísly než vydanými organizátorem není přípustné. Závodníkům bude také zapůjčen čip za zálohu 100 Kč. Obojí, číslo i čip, jsou pro závod nutné, závodníci si je musí vyzvednout při prezentaci a po závodu je v čase a na místě určeném organizátory zase v řádném stavu vrátit. Z organizačních a časových důvodů si prosím částku na zálohu nachystejte přesně, děkujeme za pochopení!

6. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

7. POVINNÁ VÝBAVA ZÁVODNÍKA V ZÁVODĚ
Plně nabitý a funkční mobilní telefon s tel.číslem uvedeném v přihlášce a kartička zdravotní  pojišťovny (mít s sebou na trati), funkční čelovka (tuto stačí ponechat v zázemí, použije se pouze v nepřízni počasí - abyste si v lesním přítmí nezpůsobili úraz).

8. ČAS PREZENTACE,  STARTU A CÍLE
Prezentace závodníků v čase 8:00 - 9:00 h proběhne v Hodoňovicích u hostince U Čendy. Závodníci obdrží potřebné informace, průvodní kartu, tzv. "šichtovní píchačku", rep. čip, popř. identifikační náramek, zapůjčíme startovní číslo, k dispozici budou informační materiály a mapa závodu. 

Start závodu je dne 28.10. v 10 hodin před hostincem U Čendy v Hodoňovicích. Vytrvalostní závod trvá 4 hodiny, tzn. od 10 h do 14 h. Časový limit pro odevzdání průvodní karty "šichtovní píchačky", resp. čipu v cíli je ještě 30 minut poté, tzn. do 14:30 h. Stihnete-li tedy ještě vyzvednout bod na kontrolním stanovišti na trase do 14 h, započítá se Vám, pokud do 14:30 h dorazíte do cíle a odevzdáte průvodní kartu "šichtovní píchačku", resp.čip. 

Cíl je rovněž před hostincem U Čendy v Hodoňovicích.

9. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (je domluvena základní zdravotnická péče u hostince U Čendy). Každý závodník nechť má u sebe svou kartičku zdravotní pojišťovny! Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníků během celého závodu 1/2 Šichty na Čupek, jakožto ani během případného tréninku na trati, anebo doprovodného programu.

10. Závodníci musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly a pomoc jen v rámci týmu (u štafetových dvojic). Trekové hole jsou povoleny. Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci ani dopravní prostředky (např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.) Závodníci si nesmějí záměrně mezi sebou znesnadňovat či bránit volný průchod tratí.

11. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. 

12. Pro závodníky je k dispozici občerstvovací stanice "Kantýna" - stánek před hostincem U Čendy s ovocem, vodou, iontovým nápojem, tatrankami, teplou polévkou. (Pozor: u přihlášených až v den závodu bez garance kompletního občerstvovacího komfortu).

13. Závodníci musí přejít přes všechna kontrolní místa a musí se prokázat průvodní kartou "šichtovní píchačkou", která bude označena, resp. čipem. Kontrolní místa na trati budou sdělena na startu. Jestliže závodník přijde na kontrolní místo po časovém limitu, tj. po 14 h, karta, resp. čip mu už nebude označena.

14.  Průvodní kartu "šichtovní píchačku", resp. čip, popř. identifikační náramek nesmí závodníci ztratit, poškodit či svévolně označit až do ukončení závodu. Jestliže tak učiní, může být ze závodu diskvalifikován. Upozorňujeme, že záloha na čip nebude při ztrátě čipu nebo startovního čísla vrácena, bude použita ke koupi čipu nebo starovního čísla náhradního.

15. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu. Závodníci souhlasí s pohybem na trati vedené zčásti v běžném silničním provozu místní komunikace. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.

16. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody. Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Beskyd. Odpadky na občerstvovacích stanicích budou řádně třídit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)

17. Možnosti diskvalifikace: ztráta průvodní karty "šichtovní píchačky", resp. čipu, neprojití ani jednoho kontrolního stanoviště, chození mimo trať – zkracování tratě, neodevzdání průvodní karty "šichtovní píchačky", resp. čipu do 14:30 h, nedodržená povinná výbava.

18. Zaregistrováním dává účastník akce (závodník i divák) svolení k fotografování jeho osoby v průběhu celého dne konání akce a svolení k prezentaci fotografií z akce na internetovém fotoalbu pořadatelů i návštěvníků, popř. v dalších médiích.

Vytvořeno službou Webnode