ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ

KATEGORIE SPORT 
jednotlivci
KATEGORIE HOBBY
štafetové dvojice
muži do 39 let včetně dvojice muž - muž
muži nad 40 let dvojice žena - žena
ženy  dvojice žena - muž
V kategorii jednotlivců se mohou přihlásit osoby starší 15 let, přičemž osoba mladší 18 let musí předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. V kategorii štafetových dojic se mohou přihlásit osoby starší 15 let,
přičemž alespoň jeden člen týmu musí
být starší 18 let a přebírá odpovědnost
za mladšího parťáka (osoba mladší
18 let musí předložit souhlas rodiče
či zákonného zástupce).
Do KATEGORIE SPORT  spadají přihlášky sportovců registrovaných ve sportovních
klubech a svazech, ale i těch neregistrovaných v klubech, kteří chtějí běžet sami za sebe.
Do KATEGORIE HOBBY - štafetových dvojic se nepřipouští přihlášení sportovců
registrovaných ve sportovních klubech
a svazech (tito spadají do kategorie
sport - jednotlivci).

Do kategorií rozdělujeme dle roku narození, tedy rozhoduje kolika let dosáhnete v letošním roce bez ohledu na měsíce. (Toto neplatí pro osoby mladší 18 let, ty musí doložit souhlas rodičů vždy, pokud plnoletosti dosud nedosáhli!).

Vytvořeno službou Webnode